Apache chroot mini HOWTO

Autor: Grzegorz Ciepłucha grzegorz.cieplucha@up.gov.pl
v 1.1, 27 Październik 2000


Dokument opisuje w jak najprostszy sposób uruchomić serwer WWW Apache w osobnym środowisku.
Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo naszego systemu. Opis oparty na przykładzie standardowej dystrybucji Redhat 6.2

1.System
2.Instalacja

4.Uwagi
1. System

Standardowa instalacja dystrybucji RedHat 6.2, Jądro 2.2.14, Apache 1.3.12.

2. Instalacja

2.1 Zatrzymanie Apache'a
Jeżeli mamy uruchomiony serwer to zatrzymujey go:

[root@linuks /]# /etc/rc.d/init.d/httpd stop
2.2 Tworzenie użytkownika
Tworzymy nowego użytkownika 'www':
[root@linuks /]# useradd -c "Apache Server" -u 80 -s /bin/false -r -d /home/httpd www 2>/dev/null ||:
2.3 Tworzenie katalogów
Tworzymy nową strukturę katalogów w której będzie działał nasz Apache:
[root@linuks /]# mkdir /chroot
[root@linuks /]# mkdir -p /chroot/httpd/dev
[root@linuks /]# mkdir -p /chroot/httpd/lib
[root@linuks /]# mkdir -p /chroot/httpd/etc
[root@linuks /]# mkdir -p /chroot/httpd/usr/sbin
[root@linuks /]# mkdir -p /chroot/httpd/var/run
[root@linuks /]# mkdir -p /chroot/httpd/var/lock
[root@linuks /]# mkdir -p /chroot/httpd/var/log/httpd
[root@linuks /]# mkdir -p /chroot/httpd/home/httpd
Nadajemy prawa do katalogu
[root@linuks /]# chmod 750 /chroot/httpd/var/log/httpd
2.4 Biblioteki
Sprawdzamy z jakich bibliotek korzysta Apache:
[root@linuks /]# ldd /usr/sbin/httpd
Powinieneś otrzymać podobną listę do tej:
    libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x4001b000)
    libcrypt.so.1 => /lib/libcrypt.so.1 (0x4003a000)
    libdb.so.3 => /usr/lib/libdb.so.3 (0x40067000)
    libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x40121000)
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40124000)
    /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
2.5 Kopiowanie plików i bibliotek
Kopiujemy wszystkie wymagane pliki przez Apache'a i biblioteki do katalogów które przed chwilą utworzyliśmy:
[root@linuks /]# cp -r /etc/httpd /chroot/httpd/etc/
[root@linuks /]# cp -r /home/httpd/cgi-bin /chroot/httpd/home/httpd
[root@linuks /]# cp -r /home/httpd/html /chroot/httpd/home/httpd
[root@linuks /]# cp -r /home/httpd/icons /chroot/httpd/home/httpd
[root@linuks /]# cp /usr/sbin/httpd /chroot/httpd/usr/sbin/
[root@linuks /]# cp /lib/libm.so.6 /chroot/httpd/lib/
[root@linuks /]# cp /lib/libcrypt.so.1 /chroot/httpd/lib/
[root@linuks /]# cp /lib/libdb.so.3 /chroot/httpd/lib/
[root@linuks /]# cp /lib/libdl.so.2 /chroot/httpd/lib/
[root@linuks /]# cp /lib/libc.so.6 /chroot/httpd/lib/
[root@linuks /]# cp /lib/ld-linux.so.2 /chroot/httpd/lib/
[root@linuks /]# cp /lib/libnss_compat* /chroot/httpd/lib/
[root@linuks /]# cp /lib/libnss_dns* /chroot/httpd/lib/
[root@linuks /]# cp /lib/libnss_files* /chroot/httpd/lib/
[root@linuks /]# cp /etc/passwd /chroot/httpd/etc
[root@linuks /]# cp /etc/group /chroot/httpd/etc
[root@linuks /]# cp /etc/mime.types /chroot/httpd/etc
[root@linuks /]# cp /etc/resolv.conf /chroot/httpd/etc
[root@linuks /]# cp /etc/hosts /chroot/httpd/etc
[root@linuks /]# cp /etc/nsswitch.conf /chroot/httpd/etc
[root@linuks /]# cp /etc/localtime /chroot/httpd/etc
Tworzymy specjalny plik i nadajemu mu odpowiednie prawa:
[root@linuks /]# mknod /chroot/httpd/dev/null c 1 3
[root@linuks /]# chmod 666 /chroot/httpd/dev/null
2.6 Modyfikacja plików
Modyfikujemy pliki (możesz użyć swojego ulubionego edytora vi, joe, mcedit ...):
[root@linuks /]# joe /chroot/httpd/etc/httpd/conf/httpd.conf
Odszukujemy linie:
User nobody
Group nobody

i zmieniamy na:
User www
Group www

[root@linuks /]# joe /chroot/httpd/etc/passwd
Usuwamy wszystkie wpisy z wyjątkiem tego:
www:x:80:80::/home/httpd:/bin/false
[root@linuks /]# joe /chroot/httpd/etc/group
Usuwamy wszystkie wpisy z wyjątkiem tego:
www:x:80:
Musimy teraz poinformować demona syslogd o poczynionych zmianach:
[root@linuks /]# joe /etc/rc.d/init.d/syslog
Odszukujemy linię:
daemon syslogd -m 0

i zmieniamy ją na:
daemon syslogd -m 0 -a /chroot/httpd/dev/log

[root@linuks /]# joe /etc/logrotate.d/apache
Ustawiamy nowe ścieżki do logów:
/chroot/httpd/var/log/httpd/access_log {
  missingok
  postrotate
    /bin/kill -HUP `cat /var/run/httpd.pid 2>/dev/null` 2> /dev/null || true
  endscript
}

/chroot/httpd/var/log/httpd/agent_log {
  missingok
  postrotate
    /bin/kill -HUP `cat /var/run/httpd.pid 2>/dev/null` 2> /dev/null || true
  endscript
}

/chroot/httpd/var/log/httpd/error_log {
  missingok
  postrotate
    /bin/kill -HUP `cat /var/run/httpd.pid 2>/dev/null` 2> /dev/null || true
  endscript
}

/chroot/httpd/var/log/httpd/referer_log {   
  missingok
  postrotate
    /bin/kill -HUP `cat /var/run/httpd.pid 2>/dev/null` 2> /dev/null || true
  endscript
}   

Modyfikujemy skrypt uruchamiający Apache'a:
[root@linuks /]# joe /etc/rc.d/init.d/httpd
Odszukujemy linię:
daemon httpd

i zmieniamy ją na:
/usr/sbin/chroot /chroot/httpd /usr/sbin/httpd

Szukamy również linii:
rm -f /var/run/httpd.pid

i zmieniamy ją na:
rm -f /chroot/httpd/var/run/httpd.pid

2.7 Zabezpieczanie plików
Zabezpieczamy pliki konfiguracyjne:
[root@linuks /]# chattr +i /chroot/httpd/etc/passwd
[root@linuks /]# chattr +i /chroot/httpd/etc/group
[root@linuks /]# chattr +i /chroot/httpd/etc/resolv.conf
[root@linuks /]# chattr +i /chroot/httpd/etc/hosts
[root@linuks /]# chattr +i /chroot/httpd/etc/nsswitch.conf
[root@linuks /]# chattr +i /chroot/httpd/etc/httpd/conf/httpd.conf
2.8 Usuwanie plików i katalogów
Usuwamy niepotrzebne już pliki i katalogi:
[root@linuks /]# rm -rf /var/log/httpd/
[root@linuks /]# rm -rf /etc/httpd
[root@linuks /]# rm -rf /home/httpd
[root@linuks /]# rm -f /usr/sbin/httpd
2.9 Restart syslog'a, Start Apache'a
Na koniec restartujemy syslog'a i uruchamiamy Apache'a, i sprawdzamy czy działa już we własnym środowisku:
[root@linuks /]# /etc/rc.d/init.d/syslog restart
[root@linuks /]# /etc/rc.d/init.d/httpd start

3.0 Test
Sprawdzamy listę procesów:
[root@linuks /]# ps ax | grep httpd

	23993 ?    S   0:01 httpd
	23994 ?    S   0:01 httpd
	23995 ?    S   0:01 httpd
	23996 ?    S   0:00 httpd
Wydajemy polecenie:
[root@linuks /]# ls -la /proc/numer_procesu/root/
np:
[root@linuks /]# ls -la /proc/23993/root/
Jeżeli polecenie zwróci Ci taką listę:
dev
etc
home
lib
usr
var
to znaczy, że wszystko działa !!! I Apache działa już we własnym środowisku.

4. Uwagi

Jeżeli wykonasz wszystkie czynności opisane w tym dokumencie a Apache nie bedzię chciał się uruchomić, dokładnie czytaj komunikaty które będzie wyświetlał podczas startu. Z reguły Apache podaje jakich plików mu brakuje. Wystarczy wtedy odszukać plik którego potrzebuje i skopiować go do identycznego katalogu tylko że znajdującego się już w katalogu /chroot. Na przykład, jeżeli masz skompilowanego Apache'a z obslugą modułu mod_perl musisz skopiować wszystkie pliki wymagane przez ten moduł do odpowiednich katalogów w /chroot (tj. "/usr/lib/perl5" do katalogu "/chroot/httpd/usr/lib/perl5/", nie zapomij o stworzeniu wcześniej katalogu "/chroot/httpd/usr/lib/perl5").

Powyższy opis można wykorzystać również w innych dystrybucjach, należy tylko pamiętać, że dystrybucje mogą mieć opisywane pliki w innych katalogach, część plików może inaczej się nazywać.